Pagini: « 1 2 3 4 »
Au fost arătate 61-90 din 109 mesaje
49. ELEV ŞIRA CODRUŢ   (22.Aug.2009 10:11:13)
0  
Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă ştiinţă la cea de problemă a conştiinţei comune, naţională şi internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea echilibrului natural al întregii planete este iminentă.
Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trai într-un mediu curat, sănătos si nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.

48. ELEV ŞIRA CODRUŢ   (22.Aug.2009 10:10:45)
0  
Zile internaţionale dedicate mediului înconjurător:
22 martie - Ziua mondială a protecţiei apelor
1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor
15 aprilie – Ziua pădurii
5 iunie – Ziua mondială a mediului
8 iunie – Ziua mondială a oceanelor
16 septembrie – Ziua internaţională a ozonului
4 octombrie – Ziua internaţională a protecţiei animalelor
6 octombrie – Ziua mondială a habitatului

47. ELEV CIOABĂ CONSTANŢA   (22.Aug.2009 10:09:52)
0  
SFÂNTA MĂNĂSTIRE STREHAIA

Purtând hramul Sfânta Treime (a doua zi după Rusalii), este situată în oraşul Strehaia.
A fost ctitorită de boierii Craioveşti, spre sfârşitul sec. al XV-lea. Astăzi funcţionează ca mănăstire de călugări.


46. ELEV CIOABĂ CONSTANŢA   (22.Aug.2009 10:09:08)
0  
SFÂNTA MĂNĂSTIRE TOPOLNIŢA

Hramul acestei mănăstiri este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august.
Ctitorită de Lupu Buliga în 1646 şi împodobită cu pictura murală de către Gheorghe Grecul şi Dima Romanul în 1673.
Aici vieţuiesc mai mulţi călugări, sub păstorirea Preacuviosului Stareţ Pavel.


45. ELEV CIOABĂ CONSTANŢA   (22.Aug.2009 10:08:33)
0  
SFÂNTA MĂNĂSTIRE VODIŢA

Are hramul Sfântul Antonie cel Mare – 17 ianuarie, fiind construită între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.
Situată în satul Vârciorova, funcţionează ca mănăstire de călugări.
De la zidire până în zilele noastre, din acest loc sfânt, s-au ridicat către Dumnezeu nenumărate rugăciuni, pentru întreaga lume.


44. ELEV MOGOŞANU ROBERT   (22.Aug.2009 10:02:03)
0  
PETRECEREA TIMPULUI

1. ,,Potrivit legii lui Dumnezeu, pune deoparte o zi din săptămână pentru a sluji Lui, iar în celelalte zile încearcă să te rogi dimineaţa şi seara;’’
2. ,,Rugăciunea de dimineaţă pentru om este întocmai ca şi roua de dimineaţă pentru plante. Cine se roagă dimineaţa cu o cuvenită luare aminte este mai fericit şi mai liniştit în tot restul acelei zile;’’
3. ,,Începe şi sfârşeşte ziua cu Dumnezeu;’’
4. ,,Când mergi către somn adu-ţi aminte de moarte, cel al cărei tindă este adormirea’’


43. ELEV ŞTEFAN IUSTINA   (22.Aug.2009 10:00:42)
0  
SFÂNTUL MUNTE ATHOS
Prezentându-se ca o peninsulă a Greciei, Muntele Athos este considerat locul cel mai sfînt din lume. De aproximativ 1000 de ani, călugării şi pustnicii de aici s-au rugat neîncetat pentru întreaga lume. Curăţia sufletelor acestor părinţi din Muntele Athos este întreţinută printr-un post foarte aspru, slujbele bisericeşti care se întind pe ax. jumătate din intervalul de 24 de ore şi rugăciunea particulară, de la chilie. De asemenea, pe întreaga peninsulă se interzice accesul femeilor şi a tuturor formelor de viaţă feminine.
În acest sfânt munte se află 20 de mănăstiri şi sute de schituri. Unele dintre mănăstiri avînd şi ax. 1500 de vieţuitori. Aici se află şi două schituri româneşti.
De-a lungul secolelor, călugării de pe Athos, au strans o comoară care include un numar estimativ de 15000 de manuscrise, despre unele dintre ele presupunându-se că datează din sec. al IV-lea, facând din acestea una dintre cele mai preţioase colecţii din lume.

42. ELEV ŞTEFAN IUSTINA   (22.Aug.2009 10:00:01)
0  
Există volume complete şi foi din Evanghelii, psalmi şi imnuri, precum şi picturi foarte vechi, icoane, sculpturi şi obiecte de metal. Se estimează că muntele Athos gazduieste o pătrime din manuscrisele grecesti din lume, deşi multe trebuie înca să fie catalogate în mod corect. În 1997, călugarii au permis pentru prima dată ca unele dintre comorile lor să fie expuse la Salonic.
Totuşi cea mai preţioasă comoară a Muntelui Athos este reprezentată de Sfinte Icoane Făcătoare de minuni, Sfinte Moaşte a sute de cuvioşi, mucenici şi mărturisitori.
Conştientizând sfinţenia şi importanţa Muntelui Athos, domnitorii români au făcut însemnate şi nenumărate danii către mănăstirile de pe cuprinsul său.

Ştiaţi că…..
Muntele Athos este considerat grădina Maicii Domnului?


41. ELEV BĂDEŢ RALUCA   (22.Aug.2009 09:58:41)
0  
Rugăciune înaintea mesei de seară
Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul , iar cei ce-l caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

Rugăciune după cină
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrul mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-s-a peste noi lumina Feţei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, din rodul grâului, al vinului şi al untdelemnului , al lor ce s-a înmulţit. Cu pacea împreună ne vom culca şi vom adormi, că Tu, Doamne, deosebi întru nădejde ne-ai aşezat.


40. ELEV PĂTRU IONUŢ   (21.Aug.2009 13:11:29)
0  
3. Raiul sfinţilor este şi raiul drept-măritorilor ?
Da. Raiul este al tuturor celor ce ajung acolo.
4. Ce înseamnă expresia ,,sărac cu duhul’’?
Smerit, adică un om care nu are conştiinţa că a realizat totul şi că nu mai are ce realiza, ci este un om care îşi doreşte mereu înaintare într-o viaţă, după voia lui Dumnezeu.
5. Care consideraţi că este adevăratul post?
Citiţi în cartea Proorocului Isaia, capitolul 58 şi aflaţi care este adevăratul post!
6. Ce înseamnă binecuvântarea?
Binecuvântarea înseamnă o bunăvoinţă, o deschidere către cel care o cere.
7. Dacă am ţinut post şi nu am observat nici o schimbare în bine, ce este de făcut?
Să mai ţii unul! Când mai vine postul, îl mai ţi iarăşi şi aşa mai departe. Odată şi odată trebuie să simţi ceva, că doar Îi slujeşti lui Dumnezeu, ţinând post.

39. ELEV PĂTRU IONUŢ   (21.Aug.2009 13:10:42)
0  
TINERII INTREABA - PARINTELE TEOFIL RĂSPUNDE
1. Reprezintă tutunul un păcat pentru om?
Fumatul e un viciu, nu-i numai un păcat. E o patimă, iar Dumnezeu nu iubeşte patima. Dacă ai o patimă, nu eşti liber…deci înseamnă că păcatul trebuie părăsit.
Eu, dacă vine cineva la mine, la spovedit şi-mi spune că-i fumător, îi zic că ne întâlnim când nu mai este fumător. Deci el e într-un păcat îndătinat. Nu-i într-un păcat întâmplător, ci într-o patimă care trebuie scoasă din suflet. Iar dacă nu scoate din suflet patima, n-am ce vorbi cu el.
2. La bucurie se ajunge numai prin Ortodoxie?
Nu, bucurie pot avea toţi oamenii care au o credinţă creştină, adică Dumnezeu le dă …Nu poţi să zici că protestanţii, neoprotestanţii sau catolicii n-au bucurie. Au bucuria din credinţa lor. Însă în Ortodoxie lucrurile sunt organizate în aşa fel, încât avem bucurie din Ortodoxie.

38. ELEV PREDA LUCIANA   (21.Aug.2009 13:07:24)
0  
Curtea interioară a mănăstirii are o vedere spre chilia săpată în piatră de Sfântul Nicodim. În această peşteră el a vieţuit mai mulţi ani în post şi rugăciune. Pentru lipsa de răutate, blândeţea şi dragostea de Dumnezeu şi semeni, animalele sălbatice se apropiau de sfânt fără teamă şi fără a-l vătăma.
Moaştele Sfântului Nicodim au fost ascunse pentru a nu fi profanate de păgâni, iar locul a rămas tainic până în zilele noastre. Totuşi avem părticele din moaştele Sfântului Nicodim şi crucea grea, de plumb pe care o purta, precum şi moaşte ale altor sfinţi.

37. ELEV PREDA LUCIANA   (21.Aug.2009 13:07:06)
0  
Sfânta Mănăstire Tismana are hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’ (15 august).
A fost ctitorită de Sfântul Nicodim de la Tismana, în 1378, refăcută de Radu cel Mare şi terminată de Neagoe Basarab, în 1508, recondiţionată apoi în anii 1654 şi 1849.
Mănăstirea Tismana este o adevărată ,,tindă a Raiului’’. Aici măicuţele vieţuiesc după regulile monahale, slujind lui Dumnezeu cu trupul şi cu sufletul. Peisajul ce înconjoară mănăstirea este de o frumuseţe rară.
Sfânta Mănăstire ne încântă prin: pictura deosebită a bisericii, muzeu cu o colecţie de obiecte de cult, veşminte, icoane, cărţi vechi.

36. DUŢĂ OANA   (21.Aug.2009 13:06:00)
0  
Un studiu realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Institutul de Criminalistică, arată că fenomenele de violenţă se întâlnesc în 75% din şcoli. Astfel, ideea de democraţie a stabilit nişte reguli ce dezavantajează atât elevii cât şi profesorii.
Neexistând o apropiere între elev-profesor, relaţiile se deteriorează. Nu putem spera decât că profesorii vor putea înţelege că elevii îi privesc ca pe nişte exemple. Iar elevii trebuie să înţeleagă faptul că eforturile susţinute ale profesorilor sunt numai pentru a le fi mai bine, a pleca cu un minimum de cultură în viaţă.
Un comportament adecvat, atât al elevilor cât şi al profesorilor ar duce la rezolvarea multor conflicte, chiar dacă unele sunt minime.

35. CULESE DE ELEV ALBICI BIANCA   (21.Aug.2009 12:54:40)
0  
Sfaturile domnilor profesori:
reducerea numărului de absenţe;
respect reciproc între elevi;
respectul elevilor faţă de cadrele didactice, personalul auxiliar;
să nu avem complexe;
o comunicare reală între elevi şi profesori;
mai multă atenţie în clasă cât şi acasă;
să fie mai sârguincioşi;
să conştientizeze că elevii nu au numai drepturi, ci şi obligaţii faţă de şcoală şi societate.
Sfaturile elevilor:
domnii profesori să aibă puţin mai multă răbdare cu noi;
să încerce să nu mai fie aşa exigenţi cu noi;
dacă s-ar putea să nu mai fie aşa autoritari cu noi.

34. ELEV POPESCU ALEXANDRA   (21.Aug.2009 12:51:15)
0  
The Shark, Bruce
There once was a shark called Bruce.
Who thought eating meat was no use.
So, he stopped eating fish…
His prior favorite dish
Now, with all fishes, Bruce calls a truce!

Rechinul Bruce
Exista odata un rechin numit Bruce.
Care credea că mâncatul pestelui nu era de folos
Asa că s-a oprit din mâncatul pestelui…
Masa lui favorită
Acum cu toti pestii, Bruce face pace!


33. ELEV GRECU COSMINA   (21.Aug.2009 12:49:35)
0  
C’est la rentree!
Cartable nouveau,
Joli manteau.
Livres, cahiers
Et beau plumier …
Cloche a sonne,
Un gras baiser,
Il faut y aller:
C’est la rentree!

Începerea şcolii
Ghiozdan nou,
Frumos palton.
Cărţi, caiete
Şi frumos penar…
Clopoţelul a sunat
Un dulce sărut,
Trebuie să plec
Este începerea şcolii!


32. ELEV CURETEU MIRELA   (21.Aug.2009 12:48:14)
0  
ALEGE
Trăind în această lume
O viaţă grea-uşoară,
Cauţi doar zile bune,
Nu vezi că timpul zboară.

Şi viaţa grea-uşoară
Ajunge la sfârşit.
Şi când te uiţi în urmă,
Eşti tot nefericit.

Din tot ce-ai muncit o viaţă
Nimic nu iei cu tine.
Nici bani, maşini, nici casă.
Averea cui rămâne?

Ai ales tu cale
Lipsită de păcat?
Şi-n toate ale tale
Pe Iisus Împărat?

Sau ai ales plăcerea
Păcatului greoi,
Şi te aşteaptă chinul
În viaţa de apoi?

Acum Iisus îţi spune:
Să ieşi din suferinţă.
Până când viaţa apune,
Să vi la pocăinţă.

Nu-i refuza oferta
Ce-ţi spune El mereu,
Căci ţi-a salvat viaţa,
Murind în locul tău.

Primeşte jertfa-I sfântă
Spre mântuirea ta.
Şi-o viaţă-n veşnicie
Sub ocrotirea Sa.


31. ELEV CURETEU MIRELA   (21.Aug.2009 12:46:26)
0  
Am acasă trei pisici
Una mare, două mici.
Eu le spăl, eu le îngrijesc
Şi cu lapte le hrănesc.
Însă mama-i supărată,
Că i-au rupt dantela toată.
I-au înţepat covorul nou
Şi s-au suit pe birou.

Şi de aceea mă tot ceartă
Şi pe ele nu le iartă..
Rog pe mama să le ierte
Nicidecum să nu le certe,
Că-s micuţe şi prostuţe,
Nu prea au minte,
Că doar sunt pisicuţe.


30. ELEV ŞIRA CODRUŢ   (21.Aug.2009 12:40:37)
0  
Muşeţelul creşte pe ogoare, câmpii, luminişuri, etc. După ierni bogate în zăpadă şi primăveri cu multă umezeală, poate fi întâlnit foarte des. Se colectează din mai până în august, de preferat în orele amiezii. Nu este o exagerare dacă citez muşeţelul ca pe un ,,leac universal’’, mai ales pentru copiii mici.
Infuzia cu muşeţel se recomandă în toate afecţiunile stomacului şi intestinelor, de cele mai multe ori, împreună cu frunze de mentă. Este util ficatului şi în calmarea colicilor. Calmează durerile, reduce inflamaţiile, scade febra.
Sunătoarea înfloreşte la margine de păduri şi drumuri din iulie până în septembrie.
Credinţa populară punea seva de culoare roşie a florilor în legătură cu rănile Mântuitorului. Într-adevăr uleiul de sunătoare este cel mai bun ulei pentru răni, având efect calmant, antiinflamator şi cicatrizant.

29. ELEV ŞIRA CODRUŢ   (21.Aug.2009 12:39:46)
0  
Coada şoricelului este o plantă medicinală căreia nu putem să nu-i rezervăm un loc în viaţa noastră. Ea reprezintă sprijinul nostru de bază în unele maladii grave. Ea creşte în cantităţi mari pe câmpii, margini de păduri şi de lanuri de grâu. Florile trebuie culese în soare puternic, deoarece, atunci creşte conţinutul în uleiuri volatile şi deci, puterea tămăduitoare.
Reglează hemoragiile şi calmează durerile. O infuzie mai concentrată din 10 g de plantă la 100 g apă ajută la eliminarea viermilor intestinali. Ceaiul se bea dimineaţa pe stomacul gol.
Ajută la curăţirea sângelui.
Gutuile conţin substanţe care stimulează ficatul şi pancreasul, încetinesc procesul de îmbătrânire şi previn virozele respiratorii şi anemia. Se recomandă în afecţiunile pulmonare, hepatice, hemoragii gastrice, în afecţiunile intestinului gros, în colite, etc.

28. ELEV GURAN RAMONA   (21.Aug.2009 12:38:25)
0  
ŞTIAŢI CĂ:

Trupurile sfinţilor, după moarte, devin Sfinte Moaşte frumos mirositoare şi făcătoare de minuni.
Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se află la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Sfinţii se roagă pentru noi toţi lui Dumnezeu, viaţa lor reprezentând un adevărat exemplu.


27. ELEV MOGOŞANU ROBERT   (21.Aug.2009 12:37:12)
0  
,,Dacă nu ai o inimă de piatră e bine, dar dacă ai o mână uscată care nu se întinde în faţa săracului, atunci nu e bine.’’
,,Omul care poate să vie în ajutor şi să facă un bine, dar nu vine şi nu face, este o fiinţă jalnică şi totodată, nevrednică.’’
,,Nu spune nici un cuvânt când vei arăta cândva vre-o milă sau vre-o binefacere către cineva, dar când alţii îţi fac vre-un bine atunci nu tăcea, ci vorbeşte.’’
,,Oferă milostenia pământească şi ţi se va dărui mila cerească.’’
,,Numai acea milostenie este adevărată, care se dă cu bucurie.’’

26. ELEV PĂUNESCU GEORGE   (20.Aug.2009 10:57:37)
0  
Şcoala mea
Şcoala mea e cea mai veche;
Cu castanii înfloriţi,
Parcă-s candelabre aprinse,
N-are în oraş pereche.
Voi, toţi copiii din localitate,
Nici măcar nu vă imaginaţi,
Ce minunată-i şcoala mea.
Hai, vă rog, veniţi s-o vizitaţi!

25. ELEV ŞERBAN MIRABELA   (20.Aug.2009 10:56:58)
0  
Rugăciune de seară
Îngeraş coboară lin,
Lângă patul meu,
Somn uşor tu să-mi aduci
De la Dumnezeu.
Să adorm pe braţul tău,
Dulce drăgăstos,
Până în zori, când m-oi trezi,
Dintr-un vis frumos.
Înger îngeraşul meu,
Tu păzeşte-mă de rău
Şi-mi arată calea bună,
Drumul către Dumnezeu.

24. ELEV CIOABĂ CONSTANŢA   (20.Aug.2009 10:55:39)
0  
Căpitanul Jonatan
Fiind în vârstă de 18 ani,
Capturează într-o zi un pelican,
Într-o insulă din Extremul Orient.
Pelicanul lui Jonotan,
Într-o dimineaţă, face un ou foarte alb
Şi din el iese un pelican,
Care-i seamănă uimitor.
Şi acest al doilea pelican,
Face la rândul său un ou foarte alb,
De unde iese, inevitabil,
Un altul, care face la fel.

23. ELEV CIOABĂ CONSTANŢA   (20.Aug.2009 10:55:14)
0  
Le capitaine Jonathan
Etant âge de dix-hiut ans,
Capture un jour un pelican,
Dans une île d’Extreme-Orient.
Le pelican de Jonathan,
Un matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pelican,
Lui ressemblant etannamment.
Et ce deuxieme pelican,
Rond, a son tour, un oeuf tout blanc,
D’ou sort inevitablement,
Un autre qui en fait autant.

22. ELEV POPESCU ALEXANDRA   (20.Aug.2009 10:54:21)
0  
Did you know…
1. A dolphin can understand up to 50 human words;
2. An ant never crosses a chalk line. If you see an ant, draw a chalk line and see what happens;
3. In central Australia it is very hot. In some places people have modern homes underground, in old mines.
Ştiaţi că…
1. Un delfin poate înţelege până la 50 de cuvinte umane;
2. O furnică niciodată nu traversează o linie de cretă. Dacă vezi o furnică, să desenezi o linie cu creta şi apoi să observi ce se întâmplă;
3. În centrul Australiei este foarte cald. În unele locuri oamenii au locuinţe moderne sub pământ, în mine vechi.

21. ANONIM   (19.Aug.2009 18:51:58)
0  
Aprecierile domnilor profesori:

- elevii participă din ce în ce mai mult, în mod activ, la oră;
- cei mai ,,năzdrăvani’’ dintre ei şi-au modificat comportamentul şi atitudinea faţă de învăţământ;
- este de apreciat hărnicia şi implicarea acestora în activităţile extraşcolare;
- majoritatea elevilor dau dovadă de bun simţ şi respect;
- rezultate deosebite obţinute la olimpiadele şcolare.


20. ANONIM   (19.Aug.2009 18:51:04)
0  
Aprecierile elevilor:

- mulţumim în mod deosebit cadrelor didactice care ne îndrumă în viaţă;
- suntem recunoscători că domnii profesori tolerează anumite lucruri şi sunt înţelegători în
anumite situaţii;
- domnii profesori ne învaţă lucruri bune şi au răbdare cu noi;
- ni-se explică foarte bine, încă o dată, dacă este cazul;Prenume *:
Email *:
WWW:
Cod *: